Μεγάλο

Διάσταση
Γραμμογράφηση
Αριθμός Φύλλων
Χρώμα
  • ΗΜ.23.008-ΚΟΚ
    17,80