Ημερήσιο Μεσαίο

Διάσταση
Γραμμογράφηση
Αριθμός Φύλλων
Χρώμα
  • ΗΜ.23.009-ΚΟΚ
    13,60