Σκληρή Βιβλιοδεσία (χαρτί)

Διάσταση
Γραμμογράφηση
Αριθμός Φύλλων
Χρώμα
  • ΤΕ.ΒΞ.100-ΓΑΛ
    11,00