Σκληρή Βιβλιοδεσία (χαρτί)

Τύπος
Διάσταση
Διάσταση
Γραμμογράφηση
Γραμμογράφηση
Αριθμός Φύλλων
Αριθμός Φύλλων
Χρώμα
Χρώμα
  • ΤΕ.ΒΞ.150-ΚΟΚ
    12,50