Σκληρή Βιβλιοδεσία (χαρτί)

Διάσταση
Γραμμογράφηση
Αριθμός Φύλλων
Χρώμα
  • ΤΕ.ΒΞ.150-ΚΟΚ
    12,50