Σκληρή Βιβλιοδεσία (χαρτί)

Τύπος
Διάσταση
Διάσταση
Γραμμογράφηση
Γραμμογράφηση
Αριθμός Φύλλων
Αριθμός Φύλλων
Χρώμα
Χρώμα
  • ΤΕ.ΔΨ.100-ΓΑΛ
    11,50 
    ΛΦ