Σκληρή Βιβλιοδεσία (χαρτί)

Διάσταση
Γραμμογράφηση
Αριθμός Φύλλων
Χρώμα
  • ΤΕ.ΔΨ.100-ΓΑΛ
    11,50 
    ΛΦ